DIGITALISERING GENEESMIDDELENVOORSCHRIFT


Als patiënt heb je het papieren bewijs niet meer nodig om geneesmiddelen in de apotheek af te halen. De apotheker heeft toegang tot jouw openstaande voorschriften via jouw identiteitskaart of rijksregisternummer. Je kan het elektronisch voorschrift ook rechtstreeks op je smartphone tonen (via verschillende apps – iOS/Android of webapplicatie – zoals o.a. mijngezondheid.belgie.be). Als je dit niet wenst of niet over de digitale mogelijkheden beschikt, kan je ook nog steeds met een papieren bewijs bij de apotheek terecht. Aangezien het papierwerk afneemt, kunnen we meer tijd vrijmaken voor zorg en advies. Het is ook eenvoudiger voor jouw behandelende zorgverstrekkers om een digitaal overzicht van al jouw medicatie te hebben.


Als patiënt kan je jouw elektronische voorschriften bekijken of afdrukken via volgende kanalen:


!!! Dit wil NIET zeggen dat we zomaar geneesmiddelen (bv. chronische medicatie) digitaal gaan voorschrijven zonder dat we de patiënt gezien hebben !!!