Nuttige telefoonnummers en links


Algemeen

- Wachtdienst: 1733

- Noodcentrale: 112

- Antigifcentrum: 070/245.245 - www.antigifcentrum.be

- Rode Kruis: 015/44.33.22 - www.rodekruis.be


Zelfhulpgroepen en deskundig hulpverlening

- Anonieme alcoholisten: 03/239.14.15 - www.aavlaanderen.org

- Awel (kinderen en jongeren):102 - www.awel.be

- Centrum algemeen welzijnswerk: 0800/13.500 - www.caw.be

- Druglijn: 078/15.10.20 - www.druglijn.be

- Huiselijk geweld: 1712 - www.1712.be

- Takabstop: 0800/111.00 - www.tabakstop.be

- Zelfmoordpreventie: 1813 - www.zelfmoord1813.be


Zwangerschap en kinderen

- Gezond zwanger: www.gezondzwangerworden.be

- Kind en Gezin: www.kindengezin.be


Medische informatie

- Sciensano: www.sciensano.be

- Gezondheid en Wetenschap: www.gezondheidenwetenschap.be

- Thuisarts: www.thuisarts.nl

- Bevolkingsonderzoek: http://www.bevolkingsonderzoek.be


Belangenverenigingen

- Stichting tegen kanker: 0800/15.802 - www.kanker.be

- Diabetes Liga: 0800/96.333 - www.diabetes.be

- Belgische Cardiologische Liga: 02/649.85.37 - www.liguecardioliga.be

- Vlaamse Reumaliga: 015/21.11.21 - www.reumaliga.be


Palliatieve zorgen en vroegtijdige zorgplanning

- Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen: 02/255.30.40 - www.palliatief.be

- LevensEinde Informatie Forum: 078/15.11.55 - www.leif.be