Afspraak maken: telefonisch of via internet


U kan een afspraak maken door telefonisch contact op te nemen met de praktijk op volgende nummer: 09/362.36.20

Onze secretariaatmedewerkers maken graag een afspraak voor U.


U kan ook zelf een afspraak maken via de knop 'maak afspraak via internet'.

Raadpleging

!!! Gelieve er rekening mee te houden dat er voor een afspraak 15 minuten worden uitgetrokken. Weet u op voorhand dat dit onvoldoende zal zijn, geef dit aan of boek een 'psychologisch gesprek' in (30 min).

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel: het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand. Dit komt de kwaliteit van onze zorg alleen maar ten goede!


Praktische richtlijnen:

1. Alle raadplegingen zijn volgens afspraak..

2. Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.

3. Voorziet U een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden (of bij afspraken online: kies het juiste type consultatie).


4. Door een spoedgeval, vb een hechting, kan de consultatie al eens uitlopen en dient U wat langer te wachten. Daarvoor vragen wij uw begrip.

5. Tot onze grote spijt merken wij dat sommige mensen niet opdagen op hun afspraak. Hierdoor verhinderen zij dat anderen kunnen geholpen worden op dat moment. Wij appreciëren het dan ook ten zeerste indien U ons op voorhand een seintje geeft wanneer U verhinderd bent naar uw afspraak te komen. Online annuleren kan tot 1u voor de geplande consultatie.


Dr. BonnaerensDr. De MiddeleirDr. Bernaert
Maandag8u15 - 11u en 18u - 20u14u - 16u8u30 - 12u en 16u - 19u30
Dinsdag13u - 18u3018u - 20u8u30 - 11u
Woensdag13u - 16u8u30 - 11u8u30 - 10u en 15u - 20u
Donderdag/8u30 - 11u en 18u - 20u13u - 17u30
Vrijdag8u30 - 11u (en 18u - 19u30)13u - 17u (en 18u - 19u30)13u - 17u (en 18u - 19u30)
Zaterdagwachtdienst
Zondag


Op vrijdag doen wij afwisselend de avondraadplegingen.

HuisbezoekHuisbezoeken worden best gereserveerd voor bijzondere omstandigheden of indien U toch niet zelf naar de arts kan komen. Een huisbezoek kan U enkel telefonisch aanvragen op het nummer 09/362.36.20 en dit zo veel mogelijk vóór 10u30 of de dag voordien.

Uiteraard kan U ons voor spoedgevallen steeds telefonisch bereiken. Onze secretariaatsmedewerkers luisteren naar uw vraag en brengen ons, indien nodig, onmiddellijk op de hoogte. U wordt dan geholpen door de snelst beschikbare arts.

Voor levensbedreigende situaties kan U steeds terecht op het nummer 112.

Eventueel meegedeelde tijdstippen van het huisbezoek zijn steeds bij benadering en niet bindend. Zij kunnen altijd aangepast worden aan de te volgen ronde en aan eventuele spoedgevallen.

Beluur


Elke arts in de praktijk heeft zijn persoonlijke ‘beluurtje' (de arts neemt dan uitsluitend telefoons op en doet geen consultaties). Dit doen we om te streven naar minder telefoons tijdens de consultaties en dus om u beter van dienst te kunnen zijn. Deze beltijd kan gebruikt worden om informatie op te vragen, om kort uitslagen te bespreken van bloedonderzoeken, beeldvorming, …

Het beluur vindt dagelijks plaats van 11u30 - 12u30 en 17u30 - 18u.11u30 - 12u3017u30 - 18u
MaandagDr. BonnaerensDr. Bernaert
DinsdagDr. BernaertDr. Bonnaerens
WoensdagDr. De MiddeleirDr. Bernaert
DonderdagDr. De MiddeleirDr. De Middeleir
VrijdagDr. Bonnaerens*

* arts die de avondraadpleging doet

Voorschriften en attesten


Het afleveren van voorschriften, attesten en documenten allerhande maakt een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijkheid van jouw huisarts!

Om daarbij de beste zorg te garanderen en anderzijds de overlast voor arts en patiënt te beperken vinden wij het belangrijk om hierover enkele duidelijke afspraken te maken.


1) Voorschriften voor medicatie:

Deze worden NIET afgegeven op telefonische vraag. Voorschriften worden persoonlijk afgegeven tijdens een raadpleging of huisbezoek.

Het RIZIV laat bovendien niet toe dat voorschriften uitgeschreven worden buiten de raadpleging of huisbezoeken.

Voor een nieuw op te starten geneesmiddel komt u uiteraard altijd op raadpleging.

Voor verlenging van chronische medicatie zal de arts tijdens de raadpleging voldoende voorschriften meegeven tot aan de volgende geplande controle/raadpleging. De tijd tot de volgende controle wordt in overleg bepaald.

Kijk dus goed na voor je op consultatie komt voor welke medicatie je eventueel een verlenging nodig hebt!


2) Verwijsbrieven (voor specialist, logopedist, diëtist, kinesist…), aanvragen voor beeldvorming of bloedonderzoek, afwezigheidsattesten en andere attesten:

Ook deze worden niet afgegeven op telefonische vraag. Het is onze verantwoordelijkheid om de patiënt te onderzoeken alvorens deze brieven of formulieren te schrijven.


Een ziektebriefje is geen vodje papier! Ongeldige redenen voor het vragen van een ziekte attest zullen geweigerd worden!